Is groen des mensen natuur?
De komende jaren moeten er 300.000 woningen gebouwd worden. Ik ben deze weken veel bezig met een woonwijk voor 350 woningen. We hebben veel discussie over de opbouw en samenstelling. Nu noemde mijn collega stedenbouwer het een ontspannen oefening: “er zit zoveel ruimte in het groen dat het “makkelijk” haalbaar moet zijn”. Het klonk wel duidelijk van; “Dat groen kan best een onsje minder. We moeten nu snelheid maken en niet te moeilijk doen. Dat het meer versteend is niet erg, het kan het hebben”. Nu zit er best ook meer dan gemiddeld groen in. Vanuit zijn oogpunt een begrijpelijke opmerking. Maar toch, het zette mij aan het denken.

Ondertussen heb ik ook een debat met het waterschap. Zij vragen juist ruimte voor groen en vooral waterberging. Dat mag dan ook een wadi zijn. Het is vooral nodig in de openbare ruimte want zo zei de man van het waterschap: “Tegenwoordig houden we met de berekeningen er rekening mee dat 70 tot 80 procent van een particulier perceel versteend wordt”. Wat bevestigd wordt bij de nieuwbouw bij mij een straat verderop. Op zich redelijk maar erg traditioneel gebouwde huizen, echter met volledig versteende voor- en achtertuinen. Het zwembad is belangrijker dan een boom en een grasveldje voor verkoeling. Enne kan het van kunstgras zijn, dan hoeven we niet te maaien. Gelukkig laten de buren zien dat het ook anders kan. Misschien hebben zij gehoord van de actie steenbreek.

Aan bovenstaande moest ik denken toen ik contact zocht met mijn collega en VIBA lid Frans van der Werf. Naar aanleiding die gewenste 300.000 woningen. Dat zou vooral moeten in een hoogstedelijke mix. Met veel gestapelde bouw zoals ook het college van Rijksadviseurs in hun nota MetroMix uit 2019 adviseerde. En dan maak ik me zorgen. Want in dezelfde wijk van 350 nieuwe woningen vinden bewoners van omliggende woningen vier lagen al hoogbouw. En dan ben ik blij met de VIBA waar we blijven praten over integrale humane en gezonde Bio-Logische (woning)bouw. Waarbij Frans zei; “Kijk maar eens in het boek A Pattern Language van Christopher Alexander. Die bewees in 1977 al dat meer dan vier bouwlagen in-humaan is”. Daarbij is kijken naar groen goed voor de mens. Onlangs opnieuw aangetoond (Zie de Architect april 2021), echter wat al langer bekend is in de omgevingspsychologie.

Dus zoals ik al schreef voor de VIBA, blijf ik strijden voor voldoende groen en niet te hoge bebouwing. Niet te verwarren met meervoudig ruimtegebruik ofwel meervoudig maaiveld dat humaan is ontworpen. Graag wil hiervoor aandacht voor vragen door te vertellen dat de mens en natuur één geheel zijn en dat we daarbij in evenwicht moeten blijven.  Dus liever een wat kleinere woning en perceel en met meer groen dat in de openbare ruimte! Dat is van essentieel belang.

Categorieën

Recente reacties

  Contact

  Heeft u vragen of op- en aanmerkingen? Reageer dan dan onderaan een bericht. Natuurlijk kun u ook rechtstreeks contact opnemen.

  0 reacties

  Een reactie versturen

  Lost in Translation?

  Lost in Translation?

  Waar gaan we naar toe, waar komen we vandaan. Zijn we in de architectuur de afgelopen jaren niet iets verloren? Recent was er in de Stentor een artikel over de sloop van een villa in de parkenbuurt. Volgens mij een prima voorbeeld van de ontwikkeling van de afgelopen...

  Burgerlijke ongehoorzaamheid

  Burgerlijke ongehoorzaamheid

  Burgerlijke ongehoorzaamheid. Het is iets wat dezer dagen begin 2021 duidelijk weer in beeld is. Om maar gelijk duidelijk te zijn. Rellen en plundering zijn geen burgerlijke ongehoorzaamheid. Ik het kort belicht Mathijs van de Sande in sociale vraagstukken wat...

  Architectuur in verbinding

  Architectuur in verbinding

  Eind 2019 ben ik bestuurslid van de VIBA geworden. VIBA staat voor Vereniging Integrale Bio-Logische Architectuur. Architectuur die vooral eerst humaan is. Deze vereniging is dadelijk 45 jaar jong. Al voordat ik architectuur ging studeren wilde ik bijdragen aan een...

  Betrouwbare overheid

  Betrouwbare overheid

  Ongekend onrecht, het rapport van de parlementaire commissie draait er geen doekjes om. Waar is de betrouwbare overheid gebleven? De toeslagen affaire maakt het wel erg duidelijk. Ook oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer benoemd het in een artikel in Trouw; het is een...

  Verlies van biodiversiteit

  Verlies van biodiversiteit

  Verlies van biodiversiteit. Het kan niet anders dat mijn eerste blog met het thema natuur hierover gaat. Opgegroeid in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw, kwamen de eerste roep om aandacht voor het milieu en de natuur. We zijn inmiddels bijna 50 jaar verder nadat in...

  Pin It on Pinterest

  Share This