Verlies van biodiversiteit

dec 10, 2020 | Natuur en Milieu | 0 Reacties

Verlies van biodiversiteit. Het kan niet anders dat mijn eerste blog met het thema natuur hierover gaat. Opgegroeid in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw, kwamen de eerste roep om aandacht voor het milieu en de natuur. We zijn inmiddels bijna 50 jaar verder nadat in 1972 het rapport Grenzen aan de Groei verscheen door de Club an Rome. Blijkbaar kunnen we het niet. Recent is aangetoond dat er steeds meer gif in natuurgebieden aanwezig is. Vorig jaar bleek uit een studie van CLM Onderzoek en Advies en het instituut voor ecologie NIOO-KNAW dat een opvallende sterfte onder koolmezen mogelijk mede het gevolg is van de teruggang in het aantal insecten. Het rapport dat in oktober 2020 uit kwam geeft een schrikwekkend overzicht van de aanwezige stoffen. Ik ben er nogal helder in. Gif dood! Niet alleen de ongewenste insecten, schimmels of bacteriën. Nee het dood ook de mens! Niet voor niks wordt er actie gevoerd voor het pesticidenvrij maken van de wereld. De cumulatie van het gif heeft thans verschrikkelijke gevolgen.

Ik ben bang dat we niet helemaal zonder gif kunnen. We moeten het echter veel terughoudender inzetten. Alleen bij echte plagen van ratten of muizen incidenteel. Plagen die ook weer een bedreiging zullen zijn voor de mens. Dat is toch waar we het voor doen. De mensheid. Er zijn nu te veel mogelijkheden om gif in te zetten. Ook wordt vanuit commercieel belang de andere kant op gekeken. Het verzet om het giftige Roudup niet te laten verbieden is daar een heel duidelijk voorbeeld van. Elk jaar zien de akkers rondom mijn dorp ook roodgeel door de inzet van gif. Ook is er veel discussie over de inzet van gif bij de bollenvelden. Meer en meer wordt aangetoond dat het gif dat hier gebruikt wordt schadelijk is voor bewoners die naast de bollenvelden woning. Toch gaat met door met het gebruik ervan. Dat het ook anders kan wordt gelukkig meer en meer aangetoond.

Wat ik er wel bij wil zeggen dat ik hoop dat de boeren een volwaardig inkomen en toekomst wordt gegund. Minder productie, anders produceren en een betere prijs horen daarbij. We moeten wel van het idee af dat we in Nederland voor de hele wereld moeten produceren. Lokale productie zonder gif voor de lokale markt past daarbij. Ook hier zullen we moeten accepteren dat producten van elders duurder zullen moeten zijn. Het zal even wennen zijn dat de seizoensproducten als groente en fruit niet meer het hele jaar beschikbaar meer is. Of we dat als maatschappij gaan accepteren weet ik zo net nog niet. Als innovatieve Nederlanders zullen we daar ook wel weer een weg voor vinden.

Categorieën

Recente reacties

  Contact

  Heeft u vragen of op- en aanmerkingen? Reageer dan dan onderaan een bericht. Natuurlijk kun u ook rechtstreeks contact opnemen.

  0 reacties

  Een reactie versturen

  Is groen des mensen natuur?

  Is groen des mensen natuur?

  De komende jaren moeten er 300.000 woningen gebouwd worden. Ik ben deze weken veel bezig met een woonwijk voor 350 woningen. We hebben veel discussie over de opbouw en samenstelling. Nu noemde mijn collega stedenbouwer het een ontspannen oefening: "er zit zoveel...

  Lost in Translation?

  Lost in Translation?

  Waar gaan we naar toe, waar komen we vandaan. Zijn we in de architectuur de afgelopen jaren niet iets verloren? Recent was er in de Stentor een artikel over de sloop van een villa in de parkenbuurt. Volgens mij een prima voorbeeld van de ontwikkeling van de afgelopen...

  Burgerlijke ongehoorzaamheid

  Burgerlijke ongehoorzaamheid

  Burgerlijke ongehoorzaamheid. Het is iets wat dezer dagen begin 2021 duidelijk weer in beeld is. Om maar gelijk duidelijk te zijn. Rellen en plundering zijn geen burgerlijke ongehoorzaamheid. Ik het kort belicht Mathijs van de Sande in sociale vraagstukken wat...

  Architectuur in verbinding

  Architectuur in verbinding

  Eind 2019 ben ik bestuurslid van de VIBA geworden. VIBA staat voor Vereniging Integrale Bio-Logische Architectuur. Architectuur die vooral eerst humaan is. Deze vereniging is dadelijk 45 jaar jong. Al voordat ik architectuur ging studeren wilde ik bijdragen aan een...

  Betrouwbare overheid

  Betrouwbare overheid

  Ongekend onrecht, het rapport van de parlementaire commissie draait er geen doekjes om. Waar is de betrouwbare overheid gebleven? De toeslagen affaire maakt het wel erg duidelijk. Ook oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer benoemd het in een artikel in Trouw; het is een...

  Pin It on Pinterest

  Share This